i 12 12 I. BE D RIJ F REKENING 1915. baten. lasten. I. I II. III. IV. I VI. 176.842, - 55.000,— 341.400,— 246.500,— 561.841,84 321.433,16 494.000,— 4.000,— 757.000,- 3.000,— 3.524.590,— f 3.525.417,61 1.801.118,65’ 137.339,66 I. 83 VERSLAG DER gemeentegasfabrieken. verslag der Art. f 2.810.648,68 f 2.810.662,— f II. X. XI. f 5.771.679,- f 5.823.155,— f 5.795.605,445 f 51.476,- f 56.063,76 Gezien. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. IV. Totaal der Baten Lasten 341.400,— 18.100,— 3.250,— Begroot bedrag. VI. Vil. Vlll. IX. III. 313.395,29 s 15.935,55 2.398,67’ De Directeur, J- E. H. BAKHUIS. 1.800.825,— 134.990,— 82 GEMEEKTEGASFABRIBKEE. 176.490.4C 54.558,2! 313.395,2! 246.301,21 561.691,4 321.067,4 493.803,3 4.000,- 756.652,j 933.1 Art. f 5.823.155,- 5.771.679,— De Administrateur, J. C. VAN UIJE. f 5.795.605,44’ I 5.739.541,685 kosten V. Rente en aflevering f 5.739.541,! A Werkelijk bedrag. Fabricatiekosten Kosten van verwerking van nevenproducten Distributiekosten Kosten der publieke verlichting V. Onderhoudskosten Algemeene Onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten aan de Gemeente. Uitkeeringen I Onvoorzien Opbrengst van gas Opbrengst van nevenproducten. Opbrengsten uit de distributie. Restitutie door de Gemeente van de der publieke verlichting. van kasgeld, disconto, enz.. Bijzondere inkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 430