12 I /- f 84 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. BATE N. Artikel I. f a. hare gebouwen 191,10 f 3.525.417,61 Artikel II. f f f 1.801.118,65» Artikel III. f f d. f f 134.990,— 63.000,— f 3.524.590,— Opbrengsten uit de Distributie. Leidinghuur Mcterhuur Gasprijsverbooging voor gebruik van munt- gastoestellen, enz Werken voor rekening van anderen Diversen 49.590,— 15.500,— 7.500 2.400,— 60.000,— Werkelijk bedrag. 53.881,16 13.537,61 6.186,79 137.339,66 2.469,50 61.264,60 956.452,30 400.351,93 94.218,94* 224.284,99 90.988.50 15.313,93 16.137,75 3.370,31 2.536.198,02 46.487,85 645.757,44 157.209,— 81.110,78 29.561,46 28.901,96 721.258 346.584,— 96.496,— 136.255,— 59.607,— 16.625,— 6.000,— 2.000,— 2.530.200,— 57.750,— 594.180,— 180.360,— 38 300,— 24 200,— 36 600,— b. e. d. e. a. b. c. b. c. d. Begroot bedrag. 416.000,— f 1.800.825,— van 29 Mei Opbrengst ran Gas. Aan particulieren over gewone meters, enz. f voor industriëele doeleinden. over muntmeters de Gemeente voor de publ. verlichting. hare gebouwen Rijswijk eigen gebruik BijWaardeverschil der voorraden op 1 Jan. en 31 Dec Verhoogiug bij Raadsbesluit 1916 Bijlage No. 602 Opbrengst tan nevenproducten. Cokes met klop- en vervocrloon Cokes voor eigen gebruik Koolteer Ammoniakwater en zwavelzure ammoniak Bloedloogzout Watergasteer Afgewerkte ijzeraarde Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 29 Mei 1916 Bijlage No. 602

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 431