12 1 85 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. BATEN. Artikel IV. Volgens Art. IV der Lasten f 341.400,— f 313.395,29 s Artikel V. Rente kasgeld f 970,— 969,63 f 18.100,— f 15.935,55 Artikel VI. Bijzondere inkomsten. a. f f enz. f 3.250,— 2.398,67 500,— 250,— 2.500,— Restitutie door de Gemeente van de kosten der publieke verlichting. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 311,32 305,83 1.781,52s 14.752,45 213,47 b. e. a. b. c. meterhuur uit afgeschreven vorde- in- Terrein huur, Diversen Gas en ringel Rente van Disconto Rentevergoeding gaslevering van kasgeld, disconto, enz. 17.000.- I f 130,— van de concessionarisse der voor Rijswijk f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 432