I 12 5.500,- j 35.000,— 176.842- I ***c°0.~ 86 VERSLAG DER GEMEENTEGA8FABRIEKEN. LASTEN. f f f 31.668,83* 24 450,— 56.814,27 14 940,— c. d. f 176.490,40 f 9.500,— 8.093,62 f f 54.558,24 f f 7.500,— 55.000,— Begroot bedrag. W erkelijk bedrag. 1.908 876,31 34,72 349.166,42 226.472,69 269.494,16 8.882,46 29.874,43 17.847.49 85.148,37* 2.858,92 2.570,55 30.019,86 s 7.437,53 6.436,67 s a. b. I 94.952,— 2.000,— a. b. a. b. c. d. e. 9- h. c. d. e. Artikel III. Distributiekosten Plaatsen, verwisselen en afnemen van meters Veranderingen installation Metervulling, behandeling van klachten, enz. Werken voor rekening van anderen Diversen 3.000 I 33.500, — 9.500,— 7.000,— 62.500, — Af: Overgeschreven bij besluit van Burge meester en Wethouders dd. 19/23 Mei 1916 No. 11785/98 G.B. naar Artt. II, VI en VII f en verhuizingen van muntgas- f 2.810 662,- f 2.810.648,68* Artikel II. Kosten van verwerking en afvoering van neven producten. Kosten der bloedloogzoutbereiding zwavelzure-ammoniakbereiding en der concentratie van am- moniakwater Kosten op de verwerking en aflevering van cokesI Diverseni Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 19 23 Mei No. 11785 98 G.B. van Artt III, V, VIII en X Verhooging bij Raadsbesluit van 29 Mei 1916 Bijlage No. 602 Artikel I. Fabricatiekosten. Steenkolen ter distillatie Middelen tot verhooging der lichtsterkte Diversen voor de kolengasfabricatie Arbeidsloonen voor de kolengasfabricatie. Gasolie en cokes voor de watergasfabricatie. Diversen voor de watergasfabricatie Arbeidsloonen voor de watergasfabricatie. Gaszuiveringskosten Verhooging bij Raadsbesluit van 29 Mei 1916 Bijlage No. 602 1.518.390,- f 1.300,— 284.112,— 206 960,— 282.000,- j 10 250,— 36.400,— 27.250,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 433