12 89 VERSLAG DER GEMEEN'TEGASFABRIEKEN. LASTE N. f f en 4.700,— 4.360,79 776,56 f Burge- f f 508.537,95 f f Artikel IX. 1 f Oninbare pasten f 4.000,— 4.000,— a. f f f f f 756.652,50 Artikel XI. f 3.000,— f 933,12 14.734,63 493.803,32 Artikel VIII. J fschrijvingen. Fabriek Loosduinscheweg Begroot bedrag. 136.000 165.000,— Werkelijk bedrag. 131.869,80 164.939,23 3.402,12 101.913,37 14.532,91 22.734,14 64.009,03 748.652,50 8.000,— 3.400,— 104.300,— 15.000,— 24.000,— 66.500,— Onvoortien 15.000,— 494.000,— 1.100,— 520.000,— _11.000,— 509.000,— 762.500, — 8.000,— 770.500. — 13.500,— 757.000,— Af: Overgeschreven bij besluit van P meester en Wethouders d.d. 19/23 Mei 19Ï6 No. 11785 98 G.B. naar Artt. II, VI en VII. Willemstraat en AfGebracht ten laste van Art. IV der Las ten: „Kosten der Publieke Verlichting” Artikel X. Vitkeeringen aan de Gemeente. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding b. Voor het beheer der Gemeente a. Fabriek Loosduinscheweg b. Trekvliet e. Gebouwen Kazernestraat, W’illemstraat Scheveningen. d. Stadsbuizennet e. Materiëel der publieke verlichting Installation bij muntgasverbruikers. g. Gasmeters in gebruik k. Gereedschappen en instrumenten Kazerne straat. Willemstraat en Scheveningen: Illuminatietoestelleu i. Meubelen Kazernestraat, Scheveningen Af: Overgescbreven bij besluit van Burge meester en Wethouders d.d. 19 23 Mei 1916 No. 11785/98 G.B. naar Artt. II, VI en VII.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 436