12 12 91 ii. VIL 11 1 XIV. f 1.151.277.- VERANTWOORDING VAN ART. VII DER BATE^EGENOVER ARTT. XII. XIII en XIV DER LASTEN. 90 Art. BATEN. LASTEN. Art. 392.500,— f 392 500,— t 2.902,22 34.810,72». 23.36S, 23.368.— f 1.450.522,85 f 299.245,46 f 1.450.522,85 f 299.245,46 f1.151.277,39» Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. 29.000,— 34.970,72 He Administrateur, J. C. VAN UI JE. 3.068,50‘i XIII. j 464.022,85 565.000,- J 29.000,— I 2.902,22 f 1.392.184,13 f 264.434,73» f 1.127-749,31 Opgenomen 29 Juni 1915 27 1916 437.586,35 565 000,— f 1.395.086,35 Verlaagd bij besluit van B. W. 10/13 Augustus 1915 Bes. No. 14178/68 G.B., wegens overschrijving op Art. XIII !f 200.000,— 99.245,46 Kosten van aankoop enz. van perceelen aan de Willemslraat en van uitbreiding van bet Aaministratiegebouic. Toegevoegd bij Raadsbesluit van: 14 Juni 1915 (Bijlagen No. 487) onverwerkt crediet van 1914 f Verhoogd bij besluit van B. W. 10/13 Augustus 1915 Hes. No. 14178/68 G.B., wegens overschrij ving van Art. XII Verhoogd bij Raadsbesluit van 18 October 1915 (Bijlagen No. 966). f Beschikbaar gebleven crediet. J VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Gezien De Directeur, J. E. H. BAKHUIS. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Kosten van toegangswegen. Toegevoegd bij Raadsbesluit van: 14 Juni 1915 (Bijlagen No. 487) onverwerkt crediet van 1914 jf XII. Aanleg en Uitbreiding. Oorspronkelijk begroot op f (Verhoogd bij Raadsbesluiten van: 14 Juni 1915 (Bijlagen No. 487) onverwerkt crediet van 1914 j 28 Juni 1915 (Bijlagen No. 557) Buitengewone Ontvangsten. Oorspronkelijk begroot op Verhoogd bij Raadsbesluiten van 14 Juni 1915 (Bijlagen No. 487)1 onverwerkt crediet van 1914 j 28 Juni 1915 (Bijlagen No. 557) I 18 October 1915 (Bijlagen No. 966)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 437