7 12 UITBREIDING 1915. 2.902,22 I 92 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Aanleg en uitbreiding. f a. b. c. 1.000,- d. 103.000, 68.133,28* 23.000,— 8.359,03 e. 7.500- 1.069,93* i. 468,45 f 437.586,35 f 1.392.184,13 264 434,73* 9- h. Verhoogd met onverwerkt cred iet van 1914 Meubelen Kazernestraat, Willem- straat en Scheveningen j Gasmeters in gebruik Gereedschappen en instrumenten Kazernestraat, Willemstraat eu Scheveningen: Illuminatietoe- stellen Verlaagd wegens overschrijving •op Art. XIII Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 19.524,84 82.951,76 Lasten Art. XII. 40.000,— 100.000,- 1.000,— 392.500,— i 24.136,71 57.853,03 1.937,67 27.000,— 90.000,— Fabriek Loosduinscheweg Fabriek Trekvliet Gebouwen Kazernestraat, Willem straat en Scheveningen j Stadsbuizennet Materieel der publieke verlichting Installation bij muntgasverbrni- kersI I Verhoogd voor bouw van Des- sauer-ovens en verdere werken aan de Fabriek Trekvliet 565.000,— f 1.395.086,35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 438