I I i 34 L aj i t I I 1 I I F i - p 11 i Mi few x hp .8 3 ■lp I - 2 ES IJ ïi g I? i aJF II i 1 Ll fïi w s» E~ I I 1 t p 11 Hl i 1 !8i 1 ili pï 0! Pi ii gil 1H ■s i I I 1 I» i i I 1 k S ii 42 43 geineenteschuldeii. f 1^ l S i -8 s DRANK I OPGAVEN, bedoeld in art. 31 der STAAT der S 3 ©T 3 8 f “ir i 1 3 s s 5 5 3 S o I 7 x S f S 31 A? I 9 1! ra i - ScS =E 2 X i j S 78 I ÏT S s s s 1 ■g i WET Drankwet (Staatsblad 1904. n°. 235). s i S i >2 uf ï8 i iTTaö 1 Is i lp 1 AANLEIDING TOT EN DOEL VAN DE GELDLEENINGEN. f f van ver- Alsvoren. I- 1 T» ■n n n Totaal f 81.650.000, Totaal f 70.814.000, 0 Algelost. De verdere uitgifte van deze leening ia gestaakt. Verleend voor Vervallen I ■s I 5 4 ■3 2°. 1». S 4 9 12 18 21 26 27 29 j 85 88 13 1 1 2 6 3 14 4 44 2 6 8 74 33 44 131 3 468 359 enz. 15 16 4 4 Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. Jaar waarin zjj is aangegaan. 1909 1911 1911 1912 1914 1915 Bedrag van elke schuld op 31 December 1915. 1.115.000, 3.288.000. 5.034.000, Rente ten honderd. 31/j 4 4 31 h 4 4V1 4'/, 3>/a Bedrag der renten van elke schuld over 1916. Aantal inrichtingen, waar op 1 Mei 1915 krachtens vergunning sterke drank in het klein werd verkocht Aantal verloven in het ver- 3 1875 187« 1886 3.448,000,- 7.328.000,- 5.586.000,— 431.000,- 9.629.000,- 10.000.000,- 122.290, 296.480. 228.960, 16.820, 392.580, T gedeelte van f 3.000.000 edeeite van 10 000.00011 3i/j 81/j 81h 31/j n G o 1889/94 1894/97 1897 1907 1907 1908 37.000,— 2639.000,— 81/, 8 3 3.000.000,— 3.000.000,- 1.100.000,- 4.655.000,- 3.820.000.- 2.676.000,— 410.000,— 4 932,000,— 39.760,— 185.600,— 204.120,- a a> J4 S s Over geschreven I on een i krachtens art. 55 1ste lid 2.489.000,— 22140.000,— 957.000,- 164326,- 134.400,— 95.392A0 14.665, 177.975,— 495,— 2.205,— 95.060,— d K G G E 88.235,— 72.270,— 29.040,— 1899 1902 1905 1906 1906/7 gedeelte van 7 10.000.000*» 8 5 n 82 o •o 33~ .s op een ander persoon art 31 1ste lid. t! -S f 8 I .5 Q i -S- 24 I 8 E I VJ B buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven enz. n n w jj 000.000.- 250.000,— I 5A00.000,- I 17 j Op 1 Mei 1 1915 geldend maximum aantal der vergun ningen 30 AANTAL VERGUNNINGEN in het vergunningsjaar 1914—1915. .u rt .s '3Ï~ 25 Aantal ver loven in het yergunnings- jaar 1914/1915 gunningsjaar v»riA«nav^|e 19u,f9JJ6 Aantal inrichtingen, waar op 1 Mei 1915 krachtens verlof geschiedt Inge trokken E a E E5 '5^i 6 7 6 4 2 i) Waaronder eene vergunning, verleend voor eene buitengewone inrichting van maatschappelijk 4.900.000, 8.000.000, 6.000.000,— 500.000,- 10.000.000.- 10.000.000,- i 5.000.000,- 4.00UOOO,- 3.000.000,— 500000,- 1 AOUO.OOO,— 1.260000,— 1 4.000.000,— 6.000.000,- XI fi I? 37 Verleend (de hier bedoelde I vergunningen z(jn reeds vermeld; in kolom 1—5.) verleend voor den verkoop j Alsvoren. Alsvoren. Voor aanleg van het electrisch tramwegnet. Voor aankoop van grond voor de tweede gasfabriek. Voor aanleg van buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven enz. Voor aanleg van het electrisch tramwegnet s? Is tl w werken. het electrisch tramwegnet. 3 612 334 /59.560,93 624 542 verkeer, welke derhalve niet medetelt voor het maximum. --„-..jne werken, uitgetrokken op de begroetingen voor 1885 en 1886. Voor aanleg van buitengewone werken, waaronder uitbreiding van de gasfabriek. 85 Es 28 36 B IO H I 22 23 O 1210 231 86 n uitbreiding van het electrisch tramwegnet. aanleg van buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven n n w n w n 'E - C g JS Voor overneming der gasfabriek aan de LUnbaan en voor bouw eener nieuwe fabriek. Voor aanleg vau riolen te Scheveningen en andere buitengewone werken. aflossing van de in 1877, 1879/80 en 1*^4 aangegane geldleeningen en voor aanleg schillende buitengewone werken, uitgetrokken op de u-- Voor aanleg van z~z Voor aanleg van buitengewone werken. o ■o.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 43