12 12 r I I KENING 1915. IV. GAI Calculatie. 95 94 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABKIEKEN. f 171.500 M’. f Trekvliet Rijswijk 648.461 3.468.605,9 1.352.437 81.110,73 2.612.006 AP. 2.620.150 157.209,- 28.901.96 lasverlies f 3.525.226,51 f 3.531.878,! a 3,89 ct. f 3 443.309 j Winstrekening) 1 Voorraad 1 Januari: Loosduinscheweg Trekvliet Productie 1915: Loosduinscheweg Kolengas Watergas Kolengas Watergas Distributiekosten 28.979.978 7.363.880 19.342.540 5.841.050 1.338.863 M’. 3.544 10.030 71.000 AP. 100.500 70.500 AP. 101.000 f 3 468.605,1 25.296,1 42.118.468 AP. 963.835 151.499 459.488 AP. 190.817 35.942 2.991 4.721 19.060 j 10.758.088 4.536 K'gt- Loosdi l'rekvliet 6.652,21 f 3.531.878,72 Af: Gasverlies Gedistribueerd De kostprijs van 713.019 2.196.955 1.179.516,05 242.951,625! 755.360,66 215.316,30“ 1.075.461,27* Winst (zie Verlies- en 171.500 61 698.948~AP. -')1| Gemeentegebouwen 56.811,6! Over meters, algemeen industrie Abonnementen Illuminatiën Particulieren Over meters, algemeen industrie 6.461,11 Abonnementen. Illuminatiën Over muntmeters ld. gymnastieklokalen Publieke Verlichting Lantaarns Persgasgebouwtje Eland straat Wachtlokalen Eigen verbruik uinscheweg V 11VV kazernestraat 'Villemstraat 'cheveniugen dienstwoningen Voorraad 31 December: loosduinscheweg Irekvliet .j 650.305 60877.143 AP. 2.196 955 58 680.188 AP. 1 AP. gas in de meters bij de verbruikers is dus: f 3.443.309,05 58.680.188 °’868 CenL 61.698.948 M’.i Productie- en distributiekosten van 61.527.448 AP. menggas (zie hierboven). Af: Fabrieksgebruik 1.817 6.327 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEX. 53.996.426 M’. f 3.228.443,31 648.461 29.561,46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 440