12 12 KOSTPRIJS VAN HET MENGGAS|pER M3. IN DE GASMETERS BIJ DE VERBRUIKERS 1915. V. BEREKENING VAN DEN 97 96 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. -f Productiekosten emiddeld 3,914 cent per Af’. in de gashouders Loosduinscheweg. f 1.422.467,67* 36.343.858 Al’. menggas Fabriek Trekvliet. Productiekosten 970.676,965 B^iddeld 3,854 cent per AP. in de gashouders Trekvliet. f 25.183.590 AP. menggas Beide fabrieken te zamen. piiddeld 3,890 cent per AP. in de gashouders der beide fabrieken. f 2.393.144,64 61.527.148 AP. menggas Productiekosten 1,978 cent per AI’. 58.680.188 (inclusief gasverlies) (zie X) BijDistributiekosten van 5,868 cent per M3. in de gasmeters bij de verbruikers. 1 755.360,66 215.316,30s 4,070 cent per AP. 3,299 3,905 cent per Al’. 3,686 19.342.540 AI’, kolengas (zie VIII) f 5.841.050 watergas (zie IX) Te zamen Fabriek Loosduinscheweg. 28.979.978 Al’, kolengas (zie VI f 1.179.516,05 7.363.880 watergas (zie Vil) 242.951,62* VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 441