2,«r J 12 12 Fabriek Loosduinscheweg. i VII. WATERGA ABRICATIE 1915. Fabriek Loosdainscheweg. f I. J 281.370,— VI. KOLENGAJ FABRICATIE 1915. 98 99 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. Bedragen. Totalen. Bedragen. Totalen. f 865.900,15 2,988 4,070 1.179.516,05 158.805,36 7,058 7,058 f 2.045.416,20 Totalen. Bedragen. Totalen. f 0,101 3,299 If 3,400 3,400 f 250.441,90 6&.66S 250.W 1.1 0,548 0,278 0,336 0,150 0,971 0,267 0,114 0.261 0,090 0,466 8.441,47 19.260,33 6.647,52 34.320,42 162.111,3 19.660,S Productiekosten van 28.979.978 M3. kolengas in de gashouders Ontleding in I centen p. M’. 0,087 0,014 0,226 0,195 0,003 0,077 0,010 Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten 0,085 0,021 0,002 0,016 Ontleding in centen p. M3. 6.424,08 6 1.066,19 -f 1,214 0,864 4,032 0,028 0,611 0,025 0,040 0,002 0,012 0,024 0,001 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 502.704,61 f 2.045.416,20 Steenkolen ter distillatie voor stoomproductie 242.951,62 3 7.490,27 Ontleding in centen p. M3. -f 1.383 906,23| |f' 80.50237 97-466,30 43.365,44 89.394,96 50.395,03 I 13.238,405 37,29 I 6.221,16 1.524,266 143,62 1.150,19 6,38 I f 653.803,495 33.383,01 I 30.527,26 I 65.472,64’ 56.515,01 756,07 22.469,99 2,972,67 Cokes Gietcokes üitziftsel Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek natte zuivering Electriciteitsverbruik Gasverbruik motoren Diversen atergasteerproductie Wveutolieproduetie Cokesproductie Gruisproductie Uitziftselproductie Ammoniakwaterproduetie Koolteerproductie Grafietproductie Winst op bloedloogzout Voordeelig saldo droge zuivering Productiekosten van 7.363.880 M’. watergas in de gashouders I f 1.168.499,38 8.171,60 I 173.894,03 3.027,47 7.370,88 11.714,44 565,21 3.457,52‘| 4.787,36* 2.057,36 360,97 Gasolie Cokes Gietcokes Steenkolen üitziftsel Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek droge zuivering. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 442