12 12 1 100 101 Fabriek Trekvliet. If If 72.171 0,695 Vill. KOLENGA ABRICATIE 1915. tl IX. WATERG^ABRICATIE 1915. Fabriek Trekvliet. Totalen. Bedragen. Bedragen. Totalen. 2,644 15.170,54 f 629.920,39 3,905 755.360,66 7,161 7,161 f 1.385.281,05 Totalen. Bedragen. Totalen. f 0,121 f 7.073,61 3,686 215.316,30' 18.783 3,807 3,807 f 222.389,91 Arbeidsloonen Waterverbruik Stoomverbruik. Electriciteitsverbruik 0,011 0,027 0,034 0,175 0,073 0,187 0,061 0,053 0,324 0,325 0,534 4.267,19 10.936,45 3.581,43 3.070,96 18.917,77 18.998,91 31.189,70 13.985,51 57139,5 121.213 10.213 ■’■Mij Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsv erbruik 1,299 0,014 0,002 0,065 0,295 0,252 0,445 0,445 1,052 3,878 0,561 0,028 0.002 0,081 0,049 0,001 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. i Ontleding j in centen Bedragen. per M*. 424.270,8 ;f 1.385.281,0 0,001 0,337 0,194 0,002 0,078 3,256 75.884,23 31.066,66 9.552,75' 835,82 113,93 3.760,54 f 48.695,88 86.071,95 86.017,46 203.485,56 Ontleding in centen per M’. f 458.787,62' 34.574,68 18.106,83 288,16 65.121,96 37.441,46 429,13 15.170,54' -f Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Cokesproductie Gruisproductie üitziftselproductie Sintelopbrengst Ammoniakwaterproductie Koolteerproductie Grafietproductie 889.885,11 Winst op bloedloogzout f 750.119,49 I 108.613,53 5.403,87 377,24 15.622,51 9.504,99' 243,51 -f 2.194,55 5.225,20 6.565,79 -1 Arbeidsloonen Aandeel Onderhond Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Ontleding in centen per M’. Ontleding in centen per M’. Productiekosten van 19.342.540 M’. kolengas in de gashouders fatergasteerproductie roductiekosten van 5.841.050 M’. watergas in de gashouders Gasolie Cokes Gietcokes Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek droge zuivering. Steenkolen Cokes Magazijngoederen Kosten van gasonderzoek droge zuivering. natte zuivering Diversen f VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 443