12 12 ■ral 102 103 X. DISTRIBUTIE REKENING 1915. if if if 1.193,30 2.469,50 61.527.448 M’. 171.500 2.196.955 M’. 650.305 28.979.978 M3. 19.342.540 7.363.880 5.841.050 174,80 61,— 854,— 103,50 Calculatie. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Bedragen. Totalen. Totalen. f f 42.988,16 0,002 36.596,23 0.G62 0,004 48.011,38 748.652,50 Saldo 1.075.461,27 f 1,839 1,839 If 1.079.124,07’ BijVoorraad 1 Januari 1915 Af: Voorraad 31 December 1915 61.527.448 M’. 2.847.260 Gedistribueerd 58.680.188 Ms. 239.472,02 f 1.079.124,Of] Arbeidsloonen Magazijngoedereu Diversen. 0,072 0,001 1.276 0,022 0,183 0,092 0,111 0,019 0,001 13.050,83 107.426.65 54.055,29 64.939,25 42.500,60 95,87 391,69' 11.104,48 310,67 0,006 1,833 61.698.948 M3. 171.500 Gedis tribueerd gas. Ontleding in I centen p. M3. Ontleding in D centen p. M’. Bedragen. Te zamen van ruitjes Vergoeding voor bet gebruik van den ondergrond der buizenleiding. Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algem eene Onkosten AfGasverlies Fabrieksgebruik Nadeelig saldo: exploitatie gasmeters illuminatietoestellen muntgasmeters en installation Geproduceerd Kolengas L.D.W. T.V Watergas L.D.W. T.V aido Distributierekening f 1,075.461,27’ of 1,833 cent per M3. lijGasverlies 2.196.955 M3. a 3,89 cent85.461.55 0,145 Totaal 1,978 cent per M*. Vergoedingen: voor het vernieuwen in muntmeters voor sluiten en openen vervroegden aanleg van dienst huizen voor het verwisselen van gasmeters Leidinghuur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 444