12 12 105 104 FABRICATIE 1915. BLOEDLOOGf UT 1915. XI. BL0EDL006Z0UT VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f f f 9.390,10 f 18,659 f 10.918,41’ 29.292,95 f 29.292,95 f f 40.552,08 f 3.259,81 f 1.751,95 22.469,99 f 43.811,89 Winst, overgebracht op de Kolengasfabricatie- rekening Loosduinscheweg 563,41* 1.188,54 939,19 7.945,28 5.602,49 588,47 423,34* 2.875,76 1.171,79 18.418,16 Voorraad zout in de loogen en halfbewerkte grondstoffen op 31 December Productiekosten van 98.710 K.G. Kostprijs per 100 K.G. Opbrengst ledige sodazakken zwavelzure ammoniak 3.073,51 186,30 1.484,69 18.418,16 Voorraad zout in de loogen en halfbewerkte grondstoffen op 1 Januari Grondstoffenverbruik Geconcentreerd ammoniakwater Cokes enz. voor ammoniaksulfaatbereiding Magazijngoederen Arbeidsloonen Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Voorraad afleverbaar op 1 Januari. Productie Kosten op de aflevering: Vrachten, enz Loonen, magazijngoederen en vaten 1.997,71* 2.998,98 j 1.203,79 4.717,93 pbrengst bij verkoop norraad afleverbaar op 31 December verpakkingsmateriaal Fabriek Loosduinscheweg. 145,50 9.244,60 f 43.811,89 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 445