12 12 BL0EDL00GZ0UT FABRICATIE 1915. XII. Fabriek Trekvliet. 'UT 1915. 106 1 107 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEG ASFA BRIEKEN. f f 193,50 f 27,574 f 3.137,96 f 16.867,35 f 34.700,83 34.700,83 BLOEDLOI f 41.372,28 s f f 7.709,85 1.750,91 15.170, f 49.082,13 aanmerking genomen, dat hier de kosten I Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Voorraad afleverbaar op 1 Januari Productie Kosten op de aflevering: Vrachten Loouen, magazijngoederen en vaten Voorraad verpakkingsmateriaal op 1 Januari. Winst, overgebracht op de Kolengasfabricatie- rekening Trekvliet 388,84 I 1.316,53 45,60 3.450,43 7.323,73 565,20 2.695,11 661,04 3067,56 31.439,77 720,8: 31.439,7’ 2.216,88» 6.029,62 3.825,11 4.795,74 f 7.544,25 165,60 en halfbewerkte 60,96 3 037,90 39,10 van water, stoom en electriciteit Voorraad zout in de loogen grondstoffen op 1 Januari Grondstoffenverbruik. Magazijngoederen Arbeidsloonen Gas voor den motor. Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik Bij vergelijking van den kostprijs met dien aan de fabriek Loosduinsche^kt jn &a in rekening gebracht konden worden, welke aan de andere fabriek moeilijk J bepalen. Opbrengst ledige sodazakken Voorraad zout in de loogen en halfbewerkte grondstoffen op 31 December Productiekosten van 114.020 K.G. Kostprijs per 100 K.G. Jpbrengst bij verkoop ioorraad afleverbaar op 31 December verpakkingsmateriaal f 49.082,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 446