12 12 1 I Fabriek Trekvliet. ZWAVELZUfMMONIAK 1915. H F 144.018,. g XIII. ZWAVELZURE AMMONIAKFABRICATIE 1915. 109 VERSLAG DER f f 807,19 f 11,477 f 7.983,33 f 19.131,38 f 67.947,75s f 67.947,75s f f 66.654,21* 9.726,95 76.381,1' f Voordeelig Saldo (zie verslag pag. 71) f 144.018,— Rter, opgenomen in het credit der 2.646,16 3.899,28 3.231,61 9.354,33 896,18* 29,51 36,67 1.068,75 2.031,1 64.560,2 1.214,07 18.754,99 45,31* 17.239,62 204,15 3.374,90 1.045,óölöpbrengst bij verkoop ■’oorraad afleverbaar op 31 December f 130.104,28 13.913,72 486,35 66.654,21* 108 gemeenteg asf abrieken. 60,96 7.534,- 388,37 Aandeel Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene Onkosten Voorraad grondstoffen in bewerking op 1 Januari Grondstoffenverbruik Magazijngoederen, enz Ammoniakwater van fabriek Loosduinscheweg. Afvoerkosten afgewerkte kalk Arbeidsloonen Waterverbruik Stoomverbruik Electriciteitsverbruik Kosten op de aflevering Loonen en magazijngoederen Stnwloon Rangeerloon, vervoer, enz.. Zakken Voorraad grondstoffen in bewerking op 31 December. Afwerkingskosten Zwavelzure ammoniak, ontvangen van fabriek Loosduinscheweg Productiekosten van 580.768 K.G. Kostprijs per 100 K.G. Het bovengenoteerde voordeelig saldo vertegenwoordigt de opbrengst1 Het bedrag is, na verrekening van het verschil der voorraden ammon VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Voorraad afleverbaar op 1 Januari Productie Van fabriek Loosduinscheweg ontvangen zwa velzure ammoniak voor Zwavelzure-Ammoniakbereiding verwerkte ammoniakwater Trekvliet. I - Kolengasfabricatierekening Trekvliet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 447