“1 ”11 7 12 12 EXPLOITATIE MUNTGASMETERS fSTALLATIËN BIJ MUNTGASVERBRUIKERS 1915. XV. - 1 a I ct. >2 l XIV. EXPLOITATIEpASMETERS I9(5. - I 111 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER f f op de Distribu- 11.104,485 f 72.369,08 f 72.369,08 s f f f f 03.881,16 f f 2.245,79 163,16 36.596,23 tl 29fl 92.88® 92.886,33 Onderhoud Afschrijving Rente Afschrijving: Muntgasmeters Installation Rente Muntgasmeters Installation 26.743,29 22.734,14 18.428,64 5 37.265,74 16.674,70 f 72.369,08* 7.450,97 9.145,49 3.173,33’ 277,87 1.967,92 110 GEMEENTEGASFABRIEKEN. 53.790,44 90,72 Gloeikousjes, eerste verschaffing Onderhoud Muntgasmeters Installation Muntgastoestellen in magazijn kleine onkosten van toestellen bij Te korten in de meters en Verlies door niet inlevering gebruikseindiging, boekwaarde Meterhuur le kwartaal 2e 3e 4e voor meters in eigen gebruik Xadeelig saldo overgebracht tierekening !do Installatieveranderingen Verhuizingen gebrek der munt- 14.968,50 15.545,25 15.179,05 15.325,60 j 246,20 ordeel door mechanisch 49.477#‘smeters licelig saldo, overgebracht op de Distribu- ■'■rekeniug 1 '>48.'ll'rscb>l tusschen den prijs voor gas geleverd 1 lover gewone- en muntgasmeters: Ivoor particulieren 10.758.088 M*. I gymnastieklokalen 4.536 f 61.264,60 f 13.510,89 7.970,63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 448