F 44 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1911 1912 1913 1914 1915 f 59.560,93 - 61.085,94 61.482,815 - 61.429,69 - 62.257,815 - 62.648,43s 60.623,30 - 65.890,62s - 64.371,87s - 61.466,25 - 54.545,82 - 57.275,— 843 718 658 639 619 476 542 542 542 542 542 542 31 31 31 31 31 31 .->1 31 31 31 31 De totale opbrengst van het vergunningsrecht krach tens de Drankwet bedroeg oyer het vergunningsjaar, geëindigd op 30 April van het jaar 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1905 1900 1895 1890 1885 1882 Op n n n n n n n n n n In de Raadsvergadering van 19 December 1910 werd aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wet houders om, ingevolge het bepaalde bij artikel 4, 2e lid, sub secundo der Drankwet, aan de Kroon het voorstel te doen, om te bepalen, dat boven het naar de bevolking op 1 Januari 1910 berekende maximum aantal vergun ningen voor den kleinhandel in sterken drank, nieuwre vergunningen niet mogen verleend worden. Bij Koninklijk besluit van 31 December 1910 No. 92, werd het maximum aantal dier vergunningen verlaagd en vastgesteld op 542. In de Raadsvergadering van 6 December werd aan genomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, Bij het inwerking treden der Drankwet op 1 Mei 1882 bedroeg het aantal vergunningen December n n n n n n n n n w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 44