12 12 BALANS PER XVIII. 31 DECEMBER 1915. if if i g. 'S s s g' 114 115 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Afgeschreven. 24.572,— 12.754,08 47.144,87 1.075,25* 5.378,70 f 1.357.837,65 f i if 3.754.949,68 805.852.51 314.027,751 8 152.481,42 f Binckhorstpolder. 571.591,67 Oezien f f 9.533.275,74 34 390,79* I 4.303,44* 4.204.380,46 4.748.952,41 1.443.924,29 3.647.845,79 8.918,31 1.110,33 Afaflossing Kapitaal B. 1 Januari 1915 Afaflossing Kapitaal C. 1 Januari 1915 Afaflossing 842,90 1.703,90 15.952,65 5.195,13* De Directeur, J. E. H. BAKHUIS. De Administrateur, J. C. VAN UIJE. 1.133,8$ ^033 275^ 216.695,63* 14.670,30* 33.750,— 1.245.366,31 119.796,13* 210.723,83* 884.039,62 270,— 863,89 s 16.600,55 5.000,— 512,40 35,— 30,— 9.825,— 14.106,81 640,19 tw Q- cn a ■£3 I -o i 262.720,81 28.133,59* 33.750,— 2.299.417,79 203.007,29 397.296,77* 1.406.256,95 778,71 f 1.225.543,47* 105.175,37*; Aanschaffings- waarde. f 2.760.456,17 f 1.101.106,62 46025,18 13.463,29 J 1.054.051,48 83.211,15* 186.572,94 522.217,33 414.768,53 61.868,30 79.767,275 15.000,— 155,— 32,57 if 3.679.930,03 299.245,46 3.050.051,10 1.347.480,64 f 3.979.175,49 224.225,81 f 3.247.955.82 197.904,72 f 1.434.912,87 87.432,23 8.671.20* 300.000,— 36,55 4.320,— 1.000,- Voorra den Grond- en hulpstoffen v. de gasfabricatie. Zuiveringsmateriaal Grondstoffen voor: Bloedloogzoutbereiding Zwavelzure ammoniakbereiding Concentratie van ammoniakwater. Fabricaten en halffabricaten Nevenproducten Magazijngoederen Afval en oud materiaal Drukwerk en kantoorbehoeften Geld en geldswaarde Kas Kas onder den Gemeenteontvanger Kwitantiezegels Effecten in onderpand Aandeelen Onderlinge Kolenreserve-Maatschappij Vorderingen Gasverbruikers Cokesafnemers Diverse Debiteuren Waarborg onder den Veen- en Binckhorstpolder. Voorschotten arbeidsloonen, d.d. 6 Januari 1906. Leidinghnur Gereserveerde Onkosten Verzekeringspremiën Diversen 2.939,04 1.338,10 593,50 37,103,28 61.787,08 240.985,48 3.847,67* 4.250,- 33,35 809,55 Schulden Gemeente ’s-Gravenhage Diverse Crediteuren. I Crediteuren-Waarborgsommen f Idem voor gasverbruik Verschuldigde rente van id. Muntgasverbruikers Onafgehaalde saldi Vooruit gestort Rabat Industriegas 1915 Nog definitief vast te stellen aanvullings- pensioenpremiën en andere onkosten Reserve voor dubieuse vorderingen i Reserve voor te hooge inventarisprijzen van magazijngoederen Afschrijvings-verrekening Toevoerleiding Rijswijk Terreinhuur (vooruit ontvangen) Diversen (vooruit ontvangen) Kapitaal A. 1 Januari 1915 Bijvoor uitbreiding 7.034,34 4.084,80 S |f 13.65738744 *|f 5 816.917,54*;f 7.840.669,90 441.322,46 I 11.685,90 Fabriek Loosduinscheweg Trekvliet Terrein en gebouwen Kazernestraat hoek Willemstraat Terrein en gebouw Scheveningen Terrein voor gashouder Scheveningen. Stadsbuizennet. -■ Materiëel der publieke verlichting. Installatiën bij muntgasverbruikers Gasmeters Gereedschappen Kazernestraat, Willem straat, Scheveningen en wachtlokalen Instrumenten Kazernestraat, Willemstraat en Scheveningen Meubelen Kazernestraat, Willemstraat, Scheveningen en wachtlokalen Bluminatietoestellen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 450