12 XIX. VERKORTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1915. 116 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEX. Boekwaarde. Afgeschreven. Fabriek Loosdtcinseheiceg. 365.000,— f f 365.000,— Terrein 73.000 M’. f 93.303,26 150.436,44 57.133,18 22.422,55 14.671,23 stoom waschi nricb- 2.098,015 4 743,17* 2.645.16 313.851,90* 794.011,62 25.632,80 164.509,18* 138.876,38 Bestrating, rioleering, kaden, ka nalen, enz. Aanschaffings waarde. 26.007,97 8.847,68 8.356,32 6.521,39* 17.651,64* 2.326,28 621.778,76 61.403,83 20.000,— 122.155,77* 51.546,91 74.909,56* 92.536,59 63.565,— 47.890,06 124.222,04 62.791,37 23.112,11 20,- 9.626,62 20.097,29 160,51 61.166,81 3.700.— 133.372,74 41.096,40* 312,72 7.580.94* 4.435,- 2.162,06 14.545,58* 17.383,58* 455.961,01 24.679,93 7.620,— 51.886,24 21.704,71 30.674,45 38.054,70* 3.680,— 123.746,12 20 999,11 152,21 100.117,53* 68.000,— 50.052,12 138.767,62* 80.174,95* 44.817,36* 3.927,21 f 3.213.278,96 22,317.03 1.782,86 f 1.902.626,82 7.751,32* 165.817,75 36 723,90 12.380,— 70.269,53 29.842,20 44.235,11 480.159,71’ Inrichtingen Watergarf'abricatie Watergastoestellen, exhaus ters, stoomketels, pompen, enz 11 ulpgashouder, oliereservoir, enz Teerpotten e.a Transporteeren 22.500,335 2.144,35 f 1.310.652,1 I Qebonwen Voor de. Kolengasfabricatie Watergasfabricatie Bloedloogzootfabric. Di verve fabrieksgebouwen Kantoorgebouwen Dienstwoningen Inrichtingen van algemeenen aard: Spoorweg, weegbrug, enz. Materieel fabrieksverlichtiug Eigen B.D. Waterleiding com pleet Toestellen ting Inrichtingen Kolengasfabricatie Ovens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Scrubbers Exhausters Stoomketels, pompen, enz. Kolentransportinrichtingen Cokesbreek- en sorteerin- richtingen Carburateur Zuiverkisten c.a Teer- en gaswaterputteu Schakelbord met toebehooren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 451