12 117 127.042 M’. f 632.215,68 f f 632.215,68 191.273,99* 21.883,67 225.614,35 35 880,22 189.734,13 37.002,7i VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. f 1.310.652,14 36.642,43 30.829,63 5.812,80 2.711,14 1.903,69 807,45 74.488,58 10.308,10* Instrumenten 9.314,25 993,85* Meubelen 4271,21 5.183,88* f 2.760.456,17 f 1.443.924,29 Fabriek TreMiet. Tijdelijke brug. 13.898,39 11.118,54 2.779,85 f Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling Gloeierij-instal la tie Diverse toestellen Transport Inrichtingen Bloedloogzoutfabri- catie Diverse toestellen Bestrating, rioleering, kademuren en afrasteringen Afschaffings- waarde. 395.235,36 50.118,89* 49.873,45 6.150,99 7.850,95 41.717,30 3.782,80* 6.667,99 337.984,65 48.121,14* 22.420,— 18.433,89 644.000,— 57.250,71 1.997,75 1.580,— 14.184,15 56.000,— 8.156,15 2.368,18* 1.182,95* 9.455,09 f 4.204.380,46 22.115,24 150.246,13 169.390,32* Diverse fabriekstnestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs, enz Gashouders Hoofdleidingen met toebe- hooren aan de fabriek 189.807,34* f 1.698.164,01* 167.692,10* f 1.547.917,88* Bebouwen: Voor de Kolengasfabricatie Watergasfabricatie Kolen- en Water gasfabricatie Transporteeren Spoirwegviaduct met spoordam en brug ran gewapend beton 24.000,— 32.618,04 700.000,— 111.491,29* f 3.213.278,96 1 f 1.902.626,82 Afgesehreven. Terreinen, en:.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 452