12 118 VERSLAG DEK GEMEEN’TEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Afgeschreven. f f 1.547.917,88 s 150.246,13 26.012,27 30.826,51 8.914,94 s 4.632,21 13.547,15» 16 306,73 40.072,58 s 67.094,17 30.298,61 36.795,56 12.625,81 20.312,38 7.686,57 150.641,87 313.772,24 163.130,37 27.123,88 42.919,17 15.795,29 116.709,08 244.410,37 127.701,29 f 68.058,87 67.577,71 87.581,47 s 186.487,27 44.302,77 63.317,23 s 119.883,18 s 14.799,38 s 81.699,01 15.834,24 37.360,08 74.177,49 11.197,95 6.693,98 73.606,48» 152.304,34 37.284,88 55.297,62 s 70.501,06 s 9.140,26 22.528,47 38.243,41 14.728,19 1.809,02» 63.007,86 s 7.219,68 s 21.456,32 3.362,14 s 14.831,61 35.934,08 56.875,32 7.579,70 57.487,52 56.855,10 41.062,22 4.492,60 __2.434,19 800.980,67 Aanschaffings waarde. 13.974,99 34.182,93 7.017,89 8.019,61 6.728,13 1.553,12 10.571,35 10.722,61 4.814,24 I Transport ...If 1.698.164,01 Voor de Bijproducten met annexen Ketelhuis met schoorsteen Gebouw voor electrische een trale Watertoren bouw Diverse fabrieksgebouwen Directiegebouw Dienstwoningen 49.338,51 17.982,40 6,613,94» f2^677.958,98» 90.400,73» 22.475,— 9.048,13» f 3.478.939,655 Inrichtingen Kolengaffahricatie Ovens en stokerij toestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Exhausters c.a Teer- en gaswaterpompen, reservoirs en leidingen. Kolenlos-, breek- en trans portinrichtingen Cokesbreek-, sorteer- en transportinrichtingen Teer- en gaswaterputten Sintelwasscher Transporteeren 23.765,85» Inrichtingen van algemeenen aard Spoorwegen, weegbruggen, enz Materieel fabrieksverlichting. Diensthuizen voor gas aan de fabriek Eigen fl.D. Waterleiding compleet Stoomketels, pompen, enz. Stoomleidingen voor versche en afgewerkte stoom Toestellen in de electrische centrale Leidingen met toebehooren voor electriciteit Wasch-, bad- en privaatin richtingen Telefooninstallatie en pompenge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 453