12 119 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Afgeschreven. Boekwaarde. f 3.478.939,65» f Transport 800.980,67 f 2.677.958,98’ [«richtingen WatergasJabricatie Waler- 141.374,08» 32.512,50 108.861,58» Bloedloogzouffabri- 68.158,16 Diverse toestellen 36.201,61 31.956,55 Diverse toestellen 40.751,65» 15.783,59 24.968,06 Diverse fabriekstoestellen hooren aan de fabriek 17.544,05 63.607,44 44.600,84»; 22.489,58 Gereedschappen Instrumenten 9.837,39 4.430,42 s 5.406,96’ Meubelen 8.948,48» f 3.647.845,79 Inrichtingen ca tie: Aanschaffings waarde. 110.998,89 32.946.25 5.844,11 4.139,32 2.440,80 131.756,22 95.698,31’ 30.336,54» 4.698,29 10.803,09 1.191,31 967,88 15.300.58 2.609,71 1.145,82 25.104,58» 5.271,22» 529.955,20» 8.920,56» 855,84’ 671,15’ 12.272,66» f 4.748.952,41 3.324,18 f 1.101.106^62 22.111,26’ 29.243,90 7.712,02»' 661.711,42» 81.151.49 Fabrieksmeters Regulateurs, c. a Gashouders Hoofdleidingen met toebe- hnnrpn aan Ho fakrialr Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling 19.723,65»; 2.047,15» 1.639,04 Watergastoestellen, exhaus ters, pompen, enz. Hulpgashouder. oliereservoir. Teerreservoirs c.a. Inrichtingen Zwavelzuren ammo niakfabricatie Hulp- en fabriekswerktuigen en machinale inrichting der werk plaats Inrichtingen Kolen- en gasj'abricatie Zuiverkisten c. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 454