n 12 120 f f f 2.115,- -f f VERSLAG DER GEMEESTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. f 46.025J 8 46.025,18 f f f f 33.750,— f f 33.750,— buiten 610.081,29 f 1.237.943,91 f naar Diensthuizen f f f f 210.723,83» tnxtallatirn bij Muntgascerbruikm 397.296,77 f 186.572,94 f 435.463,71 f 770.331,32 f f 334.867,61 1.966,36 185.383’36 522.217,33 f Stadsbuizennet Hoofdleidingen fabrieken Idem, Persgasleiding Scheveningen 179.855,19» 23.152,09» 203.007,29 14.214,50 35.827,38 29.215,12 23.570,60 582.499,29 12.248,14 35.827,38 Aanschaffings waarde. 381.784,39 16 601/— 884.039,62 Afgeschreven. 14.000,— 14333J59» 28.133,59» 14.000,— 670,30» 14.670,30 76.776,18 s 6.434,97 83.211,15» f 103.079,01 16.71732 119.796,13» 70.000,— 117.855.63 s 28 840,— 216.695.63 s 627.862,62 f 7.276,96 2.049,62 i 416.862,28 f 1.054.051,48 f 1.245.366,31 36.492,08 25.620,22 999.361,57 f 2.299.417,79 Terrein voor gashouder Scheve ningen Toevoerieiding naar Rijswijk. 13.463,29 13.463,29 f 2.115,— 567.167,75 16.601,— f 1.406.256,95 f Gasmeter» Gewone meters in gebruik Veiligheidstoestellen in ge bruik Gewone meters in voorraad. Veiligheidstoestellen in voor raad Muntgasmeters in gebruik voorraad Gebouw Scheveningenj Terrein 570 M1 ...if GebouwI 70.000,— f 163.880,81»; 28.840,— 262.720,81 f Terrein en de Terrein en Gebouwen Kazerne straat, hoek Villenutraat Terrein 920 M*. Gebouwen Perceel Willemstraat No. 7. Materieel der Publieke Ferlichting Algemeen Persgas Piet Heinstraat e.o.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 455