12 121 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. Afgeschreven. f f 47.144,87* f 12.754,08 f 1.075,25 5 f 5.378,70 f 4.303,44 f f 8.918,31 15.952,65 f 7.034,34 Ilium ma tit toet tellen f f 1.110,33* f 4.084,80 Grond- f f 218.896,99 Fabriek Trekvliet. f Gasolie f f f 4 015,90 Transport eeren f 4.015,90 Instrumenten: Kazernestraat, Wil- lemstraat en Scheveningen Gasolie Gietcokes: Benzol Spiritus: 353.000 325.000 168.000 Aanschaffings- j waarde. 195.886,63 20.473,20 63,25 2.239,55 234.36 194.549,20 27.876,27 204,40 1.765,— 1.625,— 420,— 1,50 222.425,47 441.322,46 34.390,79* GereedschappenKazernestraat, Wïllemstraat, Scheveningen en wachtlokalen publieke verlichting 5,- 5,— 2,50 5.195,13* MeubelenKazernestraat, Wil- lemstraat, Scheveningen en wachtlokalen publieke ver lichting Steenkolen15.651.585 K.G. a f 12,43 »/M K.G. C1L: 654.680 L. 4,258 L. versche op blauw op zwavel idem zaagsel 10 H.L. a 0,15 per H.L. Zuiveringsmateriaal. Fabriek Loosduinscheweg. Middelen voor droge zuivering: Ijzeraarde in de kisten en loodsen: 28.000 K.G. a f 7,30 »/w K.G. en hulpstoffen voor de Gasfabrieatie. Fabriek Loosdumscheweg. Steenkolen: 16.337.500 K.G. 5 f 11,99 K.G. 484.000 L. 4,23% L. 5.000 K.G. 12,65K.G. 20.704 L. 10,817 L. 1.008 23,25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 456