12 122 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Boekwaarde. f 4.015,90 Nihil Fabriek Trekvliet. Middelen voor droge zuivering: 7.670,— Middelen voor natte zuivering: Nihil. f 11.685,90 Grondstoffen voor bloedloogzoutbereidiug. Fabriek Loosduinscheuzeg f f 1.520,79 Fabriek Trekvliet. f 1.418,25 2.939,04 f Grondstoffen voor zwavelzure-ammoniakbereiding Fabriek Trekvliet. K.G. f 1.338,10 f Grondstoffen voor concentratie van ammoniakwater. f 593,50 f i Ijzeraarde in de kisten en revivicatieruimten op zwavel 1.534.000 K.G. a f 5,ajw K.G. Zwavelzuur: Kluitkalk IJzersulfaat: Koolzure soda 334,75 258,75 1.268,68 149,57 1.182,39 306,53 31,87 1.264,10 74,- 41.325 K.G. a f 3,07 »0 K.G. 2.301 v 6,50 Steenkolen: 26.000 K.G. a f 12,87* Kalk: 22.500 1,15 Transport Middelen voor natte zuivering too K.G. 'o IJzersulfaat: 38.019 K.G. a f 3,11 K.G. Koolzure soda4.944 6,20 Vooruitbetaalde assurantie 28.091 K.G. a f 4,50 6.271 1,18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 457