12 XX. OVERZICHT VAN: 7 I 7 en 5 3.122,53 I 1 893’,09 i 2.819,74 1.323,27 126 VERSLAG DER GEMEENTES ASFABHIEKEN. Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. Fabriek Loosduinscheweg. 2.991,42 f 865,22 f 2 53.680,33 7 13.664,80 1.897^20 11.167,64 761,20» Bestrating, rioleering, kaden, kanalen, enz. 6 8 7 7 36*30 9*24 1.244,99 1.004,24 783,22 5 3.628,82 2.859,41 ‘I 2 7 6 8 3.573,— 1.595,— 3 en 2 2 2 2 2 2 1.792,69 103,48 12.512,89' 16,51 875,25 14,10 78,726 4.865,52 267,82 5,13 4 3 4.062,28 ‘if Inrichtingen Bloedloogzoutfabricatie Diverse toestellen Transporteeren f 22.401,97 2.462,14 f 95.261,81 If 102.770,15 Inrichtingen van atgemeenen aard Spoorweg, weegbrug, enz. Materieel fabrieksverlichting Eigen hoogdrukwaterleiding Toestellen waschinrichting 8 5 3 en 5 1.738,06 4.306,66 62,36 i 30,71 504,36 i 174,73‘I 1.143,18 I 725,53 365,49 I 236,48 74,97 4.141,68 1 738^67 1.251,87 21,89 45.327,85 i Inrichtingen Kolengasfabricatie Orens en stokerijtoestellen Toestellen voor condensatie en natte zuivering Scrubbers Exhausters Stoomketels, pompen, enz. Kolentransportinrichtingen Cokesbreek- en sorteerinrich- tingen Carburateur Zuiverkisten c.a Teer- en gaswaterputten Schakelbord met toebebooren 14.150,84 I 1.228,08 I 400,— 2.443,12 1.030,94 1.498,19 Gebouwen Voor de Kolengasfabricatie Watergas fabricatie Bloedloogzoutfabricatie Diverse fabrieksgebouwen. Kantoorgebouwen Dienstwoningen Inrichtingen Watergasfabrieatie Watergastoestellen, exhausters, stoomketels, pompen, enz. Hulpgashouder, oliereservoirs, hoofdgasleiding, enz. Teerputten c.a 520,16 616,80 I 1.345,35 378,71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 461