12 °/o Fabriek Trekvliet. 127 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEX. Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. f 22.401,97 148,59 216,89 8 171,07 4.459,65 4 459,64 Instrumenten 868,12 8 Meubelen 67,48 5 Bestrating, rioleering, kademuren, enz. f f 1.517,79 3.795,12 2 Bpoordam 4.512,29 2 Tijdelijke brug 99,87* 1.389,84 10 929,49 rest 1 95.261,81 f 102.770,15 4.166,03 f 56,72’; Tijdelijke verbindingsweg Viaduct Trekvlietplein Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling 24.908,24 99,61‘ 3 843,49 220,85’ 8 8 8 2 2 2 2 2 2 3 2 2 552,80* 634,46 480,— 470,63 -TT— 960,— i 664,72 21.000,- 2 2 4 4 3 Transport f Gloeierij installatie Diverse toestellen Diverse Fabriekstoestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs, enz Gashouders Hoofdleidingen met toebehooren aan de fabriek 96,72 388,17 103,— 135,85 87,01 629,63* 670*48’ 777,81’ Spoorwegviaduct en 935,86 200^61 18,61 44,80 3*38 _5.454,18* f 33.183,09 4.720,20* 7.111,66 8.516,33* 75,94* 14,02* 123,84* 261,58*1 Gebouwen Voor de Kolengasfabricatie IVatergasfabricatie Kolen- en Watergasfa bricatie Gebouw voor bijproducten c.a Ketelhuis met schoorsteen Gebouw voor electrische centrale Watertoren en pompeugebouw Diverse fabrieksgebouwen. Directiekeet Directiegebouw Dienstwoningen Transporteeren 198,22 f 24.136,71 *f 116.603,29 ’|f 131.869,80 7.406,54 1.000,39 3.796,15 1.342,46 1.351,55 612.52 1.751,26 3.602,73 189,17 885,99 1.157,26 f 11.275,66 *f 33.722,76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 462