12 11.275,66 ‘if 33.183,09 f 33.722,76 Transport 2.178,48 677,04 5 578,50 103,80 2.369,64 6 4.691,33 210,78», 7 75,14 1.206,34 206,77 631,43 s 6 21.964,06 7 140,47 7 2.029,50 13.926,30 1.677,- 17.092,58 7 230,71 65,80 7 1.561,03* 377,87 5 f 56.079,72 f 2.649,26 64.332.12 7.068,70 f 126.833,34 If Spoorwegen, weegbruggen, enz. 128 VERSLAG DER GEMEESTEGASFABRIEKEN. Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. Inrichtingen Watergasfabricatie Watergastoestellen, enz. Hulpgashouder, oliereservoirs, enz Teerreservoirs 3.455,27 1.159,03 213,71 282,12 35.254,75 I 1.294,41 194,81 245,23 116,14 81,64 47,01 1.590,41 1.110,58 2 7 6 7 4 3 4 7 6 7 1.348,26 I 353,63 4.026,61 448,54 15,54 s 230,10 2.566,45 7 7 3 7.743,47 2.034,29 5.111,29 7.184,56 1.035,96 1.309,30 166,86 858,25 235,35 6.323,45 633,37 i 674,25 afgewerkte stoomI Toestellen in de electrische cen trale I Leidingen met toebehooren voor electriciteit Wasch-, bad- en privaatinrich tingen Telefooninstallatie 6,44 Inrichtingen Kolengaefabricatie Ovens en stokerijtoestellen i Toestellen voor condensatie en natte zuivering Exhausters Teer- en gaswaterpompen, reser voirs en leidingen Kolenlos-, breek- en transport inrichtingen Cokesbreek-, sorteer- en trans portinrichtingen Sintelwasscher Teer- en gaswaterputten Inrichtingen van algemeenen aard: Materieel fabrieksverlicbting. - Diensthuizen voor gas aan de fabriek Eigen hoogdrukwaterleiding compleet Stoomketels, pompen, enz. Stoomleidingen voor versche en Inrichtingen Kolen- en Walergas- fabricalie Zuiverkisten c. a Transporteeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 463