12 f f 2.250,81 397,77 5.475,42 6,74* 4,63 5.099,83 1.161,94 308,48 19.851,34 12.912,26 1.620,65 1.459,68 48.701,15 3.119,45 282,67 4 3 3 8 8 8 2 2 4 4 4 5 7 7 129 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Uitbreiding. Onderhoud. Afschrijving. 0/0 56.079,72 f Transport f 64.332,12 f 126.833,34 230,20 4.804,50 7 59,245 2.848,47 7 195,41 3.270,71 4 fabriekswerktuigen en machi- 119,77 2.668,86 6 hutrnmenlen 312,76 762,11 8 Meubelen 271,43 5 Divenen. f 36.748,40 26.402,17» 41.731’11 8.359,03 s f 113.240,72 Inrichtingen Bloedloogzoutfabricatie Diverse toestellen Inrichtingen Zwavelzure-ammoniak- fabricatie Diverse toestellen Gereedschappen Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling 558,42 26,07 51.752,54 1.024,81 1.536,43 161,69 131,12 1.767,17* 30,87 14,27 121.11 Hulp- en nale inrichting der werkplaats Diverse fabriekstoestellen Fabrieksgasmeters Regulateurs c. a Gashouders Hoofdleidingen met toebehooren aau de fabriek 1.730,81s 1.525,40*1 1.170,64 s 72,77 289,85 2.332,425 373,54* Gebouw Kazernestraat hoek Wil- lemstraat Scheveningen Hoofdleidingen buiten de fabrie ken Toevoerleiding naar Rijswijk. Persgasleiding naar Schevenin gen. Diensthuizen .Materiëel der Publieke Verlich ting Persgasverlichting Elandstr. e.o. Transporteeren 600,24 f 57.853,03 *f 73.761,01 f 164.939,23 13.242,63 438,93 s f 26.916,77 5 f 120.873,21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 464