12 132 104—105 XII. 106—107 XIII. 112—113 XVII. 126—130 XVIII. XIX. XX. XIV. XV. XVI. VI. VII. VIII. IX X. XI. V. 96—97 98—99 98—99 100—101 100—101 102—103 Berekening van den kostprijs van het menggas per M3. in de gasmeters by de verbruikers Kolengasfabrieatie Loosduinscheweg. Watergasfabrieatie Loosduinscheweg Kolengasfabrieatie Trekvliet. Watergasfabrieatie Trekvliet Distributierekening Bloedloogzoutfabrieatie en verkoop Loos duinscheweg Bloedloogzoutfabrieatie en verkoop Trek vliet Zwavelzure ammoniak fabricatie en ver koop Trekvliet108—109 Exploitatie Gasmeters110—111 Exploitatie Muntgasmeters en Installation 110111 Onkosten Cokes-, Gruis- en Uitziftselleve- ring Loosduinscheweg Onkosten Cokes-, Gruis- en Uitziftselleve- ring Trekvliet112—113 Balans 31 December 1915. 114—115 Verkorte Inventaris 31 December 1915. 116125 Overzicht van Uitbreiding. Onderhoud en Afschrijving 1915 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Bladz. Administratief Overzicht No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 467