46 Perceelen Nos. 269 tjm. 297 aan het Westeinde. Het verbeteren van deze onbewoonbaar verklaarde woningen is onderhanden. Perceelen Nos. 23/23a, 25, 27 en 31 aan de Ammunitiehaven. Deze in onbewoonbaren staat verkeerende perceelen werden verbeterd door het vernieuwen van cement- ramen, zooveel noodig herstellen van bintlagen, vloeren, deuren, ramen enz., aanbrengen van gestucadoorde pla fonds, maken van privaten en rioleering. Perceel aan het Westeinde No. 282/284. Dit in slechten staat verkeerende perceel werd ver beterd door het herstellen van den Z.-W. gevel, zooveel noodig vernieuwen van de fundeering, maken van pri vaten met portalen, verbeteren van de dagverlichting, gedeeltelijk beschieten van het pannendak en verbeteren van de rioleering. Huizen Kortenbosch Nos. 85 t/m. 107. Deze in slechten staat verkeerende perceelen werden in bewoonbaren staat gebracht door het vernieuwen van de achtergevels, cementramen, trappen, bintlagen en vloeren, maken van keukens met portalen en privaten, schoorsteenen in de voorkamers en slaapvertrekken op de zolders, herstellen der pannendakbedekking en ver beteren der rioleering. Huis No. 160 aan den Zuid-Binnensingel. De zinkbedekking boven den uitbouw van het beneden huis werd vernieuwd. Huis No. 20/22 aan de Maliestraat. De rioleering, die in slechten staat verkeerde, werd verbeterd. Rijschool en ironing. De rioleering, die in slechten staat verkeerde, werd verbeterd. In 2 stallen aan de N.-W. zijde werden de bestrate vloeren vervangen door getraste vloeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 46