13 3 Directie en Technisch Bureau: f f 500,— Ambtenaren Technische dienst: 1 hoofdopzichter f 1 le 1.000,— 1.850, — 1.850, — 1.850, — 1.250,— 750,— 1.300,— 800 1 1 1 1 directeur 1 adjunct-directeur 1 ingenieur 1 adjunct-ingenieur 1 opzichter-teekenaar le klasse 1 2e klerk 1 schrijver 1.050,— 1.850,— 1.250,— 750,— 700,— 800,— 2.600,— 1.850,— 1.850,— 1.200,— 2.650,— 2.000,— 1.625 1.150,— 700,— 5.500, — 3.500, — 2.750,— 1.950,— 1.850,— 750,— 750,— Administratie- en Bureaupersoneel: 1 administrateur-boekhouder 1 boekhouder le klasse 1 boekhouder 2e klasse 3 le klerken, 1 ft f 1.400,1 a f 1.200,en 1 ft 6 2e klerken, 1 4 f800,2 ft 1'750,en 3 ft 19 schrijvers, 1 ft, f 750,4 a 700,1 ft f 650,—, 8 f 600,— en 5 a 6 geldophalers, laf 1.150,1 ft f 1.100, 1 ft f 1.000,—, 1 ft f 950,—, 1 ft f 850,— en 1 ft 1 magazijnmeester 2e klasse 1 portier. 1 inspecteur 2e kl 1 technisch opzichter 2e kl. (binnenleidingen) 3 opzichters 2e kl. (binnenleidingen) 1 ft f 1.250,—, 1 ft f 1.150,— en 1 ft 1 technisch opzichter le kl. (meterafdeeling) 1 opzichter 2e kl. 2 metermonteurs, 1 ft f 800,— en 1 ft 2 teekenaars 3e kl., 1 ft f 750,en 1 ft 1 schrijver 7 kabelmonteurs, 3 a f 1.300,— 1 ftf 1.250,— 1 ft. f 1.100,— en 2 ft 1 technisch opzichter le kl. (schakelbord) le (kabelnet). 2e le VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. •n r> n met f 100,— tegemoetkoming kosten huishuur. k n n r> •n n n n r> r> n n n r> Jaarwedde. (openbare ver lichting (huisaansluitingen x n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 470