13 24.317,596 K.G. 251.466,05 f 24.877,70 263.337,57 f 276.343,75 De gemiddelde opbrengst per eenheid, gelyk- en draaistroom door elkaar genomen, was 10 et. en het bedryfssaldo 7,1 ct. IX. Straatverlichting. De straatverlichting is in den loop van dit jaar niet uitgebreid en bestaat uit 214 booglampen van 10 Amp. en 88 booglampen van 12 Amp. en gloeilampinstallaties in de Scheveningsche Boschjes, Veenestraat, Spuistraat, Vlaming straat, Hoogstraat, Passage, Boorlaan, boven den Leidsehen Straatweg, bij de Stadhoudersbrug, by het Huis ten Bosch en bij den Kon. Schouwburg. Van de 64 booglampen van 12 Amp. te Scheveningen. branden er 56 alleen gedurende dé zomermaanden tot De voorraad op 1 Januari 1915 bedroeg 1.279,185 K.G.kostende f 13.006,18 Aangevoerd werden in 1915 23.038,411 welke tegen den ge middelden prys van f 11,43 per 1000 K.G. kosten Totaal Jn 1915 werden ver bruikt 22.148,740 welke tegen den ge middelden prys van f 11.35 p. 1000 K.G. af geboekt weerden met Zoodat de voorraad op 31 Dec. 1915 was: 2.168,856 K.G. In den voorraad briketten kwam in 1915 geen verandering, zoodat de voorraad op 31 December 1915 was 1.186,220 K.G. kostende f 14.112,87*. VIII. Maximum belasting. De maximum belasting van den draaistroom trad op in de maand December en bedroeg 6170 K.W. De maximum belasting van den gelijkstroom viel in de maand Mei en bedroeg 1450 K.W. De hoogste gelijktijdige belasting van den draaistroom en gelijkstroom in de fabriek bedroeg 7025 K.W. en trad op in de maand December. Vil. Steenkolen. 6 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 473