i 13 de maandelijksche bedrijt'sstati stick. XII. G. J. T. BAKKER. De Directeur van het Gem. Elec. Bedrijf te 's-Gravenhage, I. II. III. IV. V. a. b. c. d. e. VI. VII. VIII. IX. X. XI. middernacht. De 8 lampen staande op het Gevers Deynoot- plein branden thans ook gedurende de wintermaanden tot 11 uur ’s avonds. De overige booglampen branden tot ongeveer middernacht en worden dan vervangen door twee gloeilampen van 50 K. elk. Aan dit verslag zijn als bijlagen toegevoegd: het Technisch Overzicht. de grafische voorstelling der geproduceerde eenheden. Het administratief overzicht: Opmerkingen van Burgemeester en Wethouders, naar aan leiding van de rekening van het Gemeentelük Electrisch Bedrijf over 1915. Bedrijfsrekening 1915; Verantwoording der Buitengewone Ontvangsten 1915; Verlies- en Winstrekening 1915; Stroomrekening 1915; Berekening van den gemiddelden kostenden prijs van den stroom; Kosten van stroomopwekking 1915. Distributierekening 1915; Exploitatie meters 1915; Balans op 31 December 1915; Beknopte inventaris op 31 December 1915; Overzicht 1915 van uitbreiding, onderhoud en af schrijving. Overzicht der resultaten 1906—1915. r> VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 474