13 13 J 12 Opbrengst van den ver koop van draaistroom. 2.220 j I 13 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. opbrengst per afgeleverde K. W. U. afgeleverd voor Opbrengst. K.W.U. netto Maan d. Straatver- Dubbel Ver- Loos- Ver- Dubbel Straatver- Loos- af- Kracht. Kracht. Totaal. lichting. tarief. lichting. geleverd. tarief. lichting. duinen. zijnen. 1015 19.386 614 206.615 53.963 i 729.886 1.034.678; 24.214 f Januari f f 1.740 f 2.420 f 145.400 15.503 306 192.958 48.056 573.396 852.424 22.205 Februari 11.670 .1.400 120.960 14.732 346 206.752 51.723 529.549 826.612 Maart 11.680 1.330 2.350 97.860 11.739 228 217.143 52.162 730.349 22.517 i April. 11.990 1.060 2.100 84.890 49.203 9.304 237 £40.914 350.080 671.474; Mei 10.780 840 1.740 65.960 8.715 176 280.236 49.050 12.320 288.458 649.494 Juni 22.859 780 1.490 59.950 9.732 149 303.398 309.998 695.322! Juli 880 1.390 63.160 12.436 198 300.806 734.483; 349.739. Augustus 26.182 13.010 1.120 1.570 67.800 15.690 295 297.243 51.022 877.849! 30.121 Septemlier 15.450 1.410 1.810 95.820 16.630 522 257.368 52.734 33.143 October. 14.170 1.500 1.990 116.560 18.997 683 265.576 61.357 832.956! 35.547 November 15.980 1.710 2.130 163.690 20.850 819 233.913 938.705; 60.506 1.289.959 35.166 December 1.880 2.110 177.370 623.805 3.002.922 4.573 10.598.273 6.472.921 f f f f 139.100 f 15.650 f f 1.207.440 426.560'. 483.478! 660.116! Verbruik voor kantoren en maga- f 976.480 15.1 f 1.003.770 27.290 58.270 930 f 158.410 19.310 Cursieve cijfers eenheid in ets. 23.320 4.450 f 1.259.420 51.980 320.338 Korting 123.100 16.9 101.210 17.6 77.650 14.7 64.980 15.2 48.140- 13.1 40.860 14.1 43.130 13.9 47.810 13.6 72.340 15.0 93.900 14.2 138.090 16.0 152.560 16.2 57.340 I 5.45 4.990 6.9 4.460 6.7 4.850 6.4 4.760 6.2 4.460 5.3 4.500 5.2 4.630 5.0 4.290 5.0 4.810 5.8 5.000 6.4 5.780 6.6 5.740 1 7- 173.714 48.907 I 45.122 23.138 21.736 15.650 f 23.510 13.150 f 15.080 18.870 I 13.130 duinen. lichting. I 1.020.513 1.215.116

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 478