47 Huix aan de Badhuisstraat No. 192. Het privaat op den beganen grond en dat op de eerste verdieping werd verbeterd. Monteurswoning ten dienste van de Noord- en Zuid-Hol- landsche Reddingmaatschappij bij de Visschershaven. Ter voorkoming van tocht werd op den zolder bij de zoldertrap een afsluiting gemaakt. Ververschingsgebouic in de z.g. Boschjes van Poot. De rioleering werd verbeterd; in de serres werden zes vaste ramen draaibaar gemaakt en om de wand- kranen werden kastjes aangebraeht. Bouwmansiconing „Essenstein” met aanhoorigheden te Voorburg. De bestrating tusschen den kleinen koestal en den grooten hooiberg werd verstraat. Bouirmansuoning „Berg en Dal” met aanhoorigheden onder de Gemeente Loosduinen. De zoldervloer boven de grootste kamer en de houten afscheiding in den koestal werden vernieuwd. Bouivmansivoning Wildhoeve” onder de Gemeente Loosduinen. Een gedeelte schotwerk met palen in de wagenloods, twee bergroeden van den hooiberg, het dak en een deur van de brandstoffenbergplaats, een gedeelte van den houten vloer boven den kleinen koestal en de verbindings- deur tusschen den stal en het koetshuis werden vernieuwd. De in slechten staat verkeerende houten pomp werd vervangen door een ijzeren pomp. De tuigevel Z.-W. van den grooten koestal werd op nieuw bepleisterd. Hofstede „Mariahoeve” met aanhoorigheden aan den Bezuidenhoutscheiceg. De houten lambrizeering in de 2 N.-W. kamers, twee deuren in de wagenschuur en een deur in den paarden stal werden vernieuwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 47