13 15 A DMINI ST RATIEF O V E RZICHT. /tekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1915. By de rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1915 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken: De netto winst, over 1914 groot f 642.195,97, bedraagt over 1915 f 714.862,24, een vermeerdering derhalve van f72.666,27 of ruim 11%. De baten zijn rond f 151.800,of ruim 10% meer. In hoofdzaak brachten meer op: Art. I, „Opbrengst uit stroomlevering”, rond f 151.200,of ruim 11 (de stroom- levering aan de H.T.M. bracht rond f29.600,of ruim 11% meer op; die aan particulieren voor licht rond f 96.700, of ruim 10 voor kracht rond f 26.500,of ruim 15 en Art. II „Opbrengsten uit de distributie” rond f 10.700, of ruim 20 De lasten zyn rond f 79.200,of ruim 9 meer. In hoofdzaak werd meer uitgegeven voor Art. I „Kosten van stroomopwekking rond f 70.000,— of ruim 28 (de uitgaven voor steenkolen stegen van rond f 186.227,tot rond f 251.466,De verbruikte kolen kostten gemiddeld in 1915 f 11,15 per 1000 K.G. tegen f 10,22 in 1914) en voor Art. V „Algemeene onkosten” rond f 6.200,of ruim 8 Minder dan het vorige jaar vöYderden o.a. Art. II „Distributiekosten” rond f 1.300,of ruim 5 en Art. IV „Onderhoudskosten” rond f 6.000,of ruim 29 De uitgaven per afgeleverde eenheid, die voor 1914: 2,84 cent bedroegen, waren voor 19152,86 cent. De gemiddelde kostende prijs per afgeleverde K.W.U. gelijk- en draaistroom bedroeg 5,24 cent, tegen 5.336 in 1914. De uitbreiding van het bedrijf kan hieruit blijken, dat VEKSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 487