i 13 k___ 16 Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, v. Karnebeek. De Secretaris, M. van Reenen. voortgebracht werden 18.050.431 eenheden tegen 16.025.679 eenheden in 1914, d.i. 2.024.752 eenheden of ruim 12 meer, terwijl de totale lengte van het kabelnet vermeerderde met 13821 meter of ruim 4 eu voor uitbreiding f 841.238,41 werd uitgegeven, tegen f 413.327,01s in 1914. Het aantal geplaatste meters vermeerderde van 7353 tot 8800 (vermeerdering ruim 19 Op het kabelnet zijn aangesloten 23.026 K.W. tegen 20.726 in 1914 (vermeerdering ruim 11 '1 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 5 ■Ü^ar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 488