13 k f 47.498,60 5.604,92 8.648,88» 1.979,27 63.731,67» 15.634,26 290.935,70 18.872,38 976.584,95» 197.037,75 If n If r f 28.800,— 296.000,— 12.750,— 970.200,— 152 500,— i fl.495.250,— 1 18 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. BATEN. Artikel I. f f a. e. 35.000,— Artikel II. a. c. f 69 550,— 43.947,32 i Artikel IV. f 6.862,33 a. c. a. n f I w f n n Begroot bedrag. Werkelyk bedrag. 9.000,— f memorie memorie 9.000,- 173,33 2.274,32 2.447,65 180,— 7.042,33 w f f Artikel V. Bijzondere inkomsten: Stroom en meterhuur uit afgesehre- ven vorderingen b. Diversen Opbrengst uit de distributie: Meterhuur b. Kabelhnur Werken voor rekening van anderen. d. DiversenI Rente van kasgeld, disconto, enz.: Rente van kasgeld b. Disconto Rentevergoeding Maatsch. rBoschhek” I f i M i Opbrengst uit stroomlevering Openbare verlichting b. Haagsche Tramwegmaatschappij c. Gemeente Loosduinen d. Volgens lichttarief krachttarief Verhooging by Raadsbesluit van 27 Maart 1916 f 1.499.065,04» Artikel III. Restitutie door de Gemeente van de kos ten der openbare verlichting, volgens Artikel III der LastenI 50,— 1.000,— 1.050,— 42.000,— f 4.000,— 3.500,— 2.000,— I 51.500,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 490