L 13 If a. Jaarwedden en loonen b. Kolen 19 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. LASTE N. f c. 25.000,— f 25.500,— f 14.245,81’ c. f f c. 16.000,— 9.599,56 n f f 30.000,— 17.702,44 n w f 3.500,— 33.500,— n 28.800,— 8.000,— f Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 15.634,26 1.640,17 59.281,76 251.466,05 5.132,35 2.397,72* f n n 66.000,— 223.300,— 6.000,- 2.500,— f 322.800,- 2.000,— 3.000,— 2.500,— 33.000,- 300,— 2.500,— 13.950,— 69.550,— 1.759,37 6.688,92 1.716,69’ 24.410,80 312,45 2.588,34 14.172,54 43.947,32 3.173,77 20.876,21 f 318.277,88’ f f Artikel I. Kosten van stroomopwekking: Olie, poetsmateriaal, enz.. d. Diversen Verhooging by Raadsbesluit van 27 Maart 1916 Artikel III. Kosten der Openbare Electrische Verlichting: a. Stroomverbruik b. Koolstaven en gloeilampen Kosten van opzicht, onderhoud en bediening d. Ziekengeld en storting ongevallen fonds e. Rente f. Afschryving Artikel II. Distributiekosten a. Jaarwedden en loonen b. Plaatsen, wegnemen en verwisselen van meters en transformatoren Werken voor rekening van anderen. d. Diversen n n f Artikel IV. Onderhoudskosten a. Van terreinen, gebouwen, enz.. b. Verzekering voor instandhouding der aceuinulatorenbatteryen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 491