k 13 1 20 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Artikel V. f a. n e. f 79.127,04 Artikel VI. f 143.504,66 f 125.627,55 Artikel VIL f 248.268,26 Artikel VIII. 1.000,— 683,78 f Oninbare posten 10.000,— 84.168,55 1? f 182,27 78,944,77 182,27 83,986,28 n f n n n Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 43.863,86s 3.982,87 2 815,30s 1.408,28s i. j- f 1.000,— 3.268,55 3.500, — 2.000,— 1.500, — 10.000,— 60,36 3.268,55 3.186,55 2.432,89 772,87 17.335,49s 47.500,— 600,— 3.000,— 1.800,— 2.601,67 f 123.025,88 2.500,— f 141,004.66 f 259.462,35 j f Af: gebracht ten laste van Artikel III der Lasten Kosten der Openbare Electrische Verlichting” Renten Af: gebracht ten laste van Artikel III der Lasten Kosten der Openbare Electrische Verlichting” Afschrijvingen Af: gebracht ten laste van Artikel III der Lasten „Kosten der Openbare Electrische Verlichting” Algemeene onkosten: Ambtenaren b. Hulppersoneel c. Ziekengelden d. Verlofgelden Ondersteuning aan ambtenaren en werklieden bij ziekte f. Ongevallenverzekering g. Drukwerk, bureau- en teeken behoeften h. Belastingen en recognitiën Brandassurantie Diversen Verhooging bij Raadsbesluit van 27 Maart 1916 13.970,— f 245.492,35 14.199,21 f 234.069,05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 492