13 21 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Artikel IX. a. f f Artikel X. f Onvoorzien 10.000,— f 100,085 UITBREIDING 1915. Art. XI. Aanleg en Uitbreiding. f f 1.904,87 5.000,— 147.419,675 180.000,- n C. 5.000,— 858.030,60s 500.000,— f 841.238,41 n n Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelyk bedrag. Werkelijk bedrag. 216,24 685.109,015 6.588,61 üitkeeringen aan de Gemeente: Voor gebruik van den ondergrond voor kabels b. Voor het beheer der Gemeente d. e. a. b. 55.000,— 4.000,— 59.000,— fl.548.030,605 53.036,— 4.000,— 57.036,— f 1 Uitbreiding terrein, gebouwen, enz. kabelnet, transforma toren, huisaansluitingen en me ters Uitbreiding Openbare Electrische Verlichting Uitbreiding fabriek Uitbreiding magazijnen, enz. Verhoogd by Raadsbesluiten van 31 Mei 1915 (bylage 444) onver werkt crediet van 1914 6 December 1915 (bylage 994) betreffende muntmeterinstalla- ties Let ter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 493