I 4' 13 13 q 683,78 100,08s 714.862,24 f 712.592,84 1.959,96® 489,35 153,17 147,77 173,33 129,68 23 22 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Verantwoording van Artikel VI der II. BATEN. LASTEN. VI. XI. f 190.000,— f 190.000 f f 1.548.030,60® f 841.238,41 f 706.792,19s Zie specificatie van Art. XI op pag. 21. WINSTREKENING 1»15. III. VERLIES- EN I f 715.646,10s -- f 715.646,10s Gezien: de Directeur, G. J. T. Bakker. De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. if j„ Begroot bedrag. i Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. Winst stroómrekening .Winst op werken voor rekening van anderen j Administratiekosten volgens Art. 10 van het Electric! teitstarief Opbrengst oude materialen Stroomverbruik uit vorige diensten Geïnd van afgeschreven vorderingen Koersverschillen op rekeningen in vreemd geld Begroot bedrag. 858.030,60s 500.000,— Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. Reserve voor dubieuse vorderingen Afschrijving van onbruikbare voorraadgoederen Saldo 200.000,— 200.000,— 441.238,41 n Ar- ti- kel. Ar- i ti- kel. Aanleg en uitbreiding: Oorspronkelijk begroot op Verhoogd bij Raadsbesluiten van: I 31 Mei 1915 (bijlage 444) 6 December’15(bijlage 994) Baten tegenover Artikel XI der Lasten. -J!_LL 858.030,60® '500.000,— j f 1.548.030,GO5 f 841.238,41 f 706.792,19® "t* Geziende Directeur, G. J. T. Bakker. Buitengewone ontvangsten Oorspronkelijk begroot op j Verhoogd bij Raadsbesluiten van: 31 Mei 1915 (bijlage 444) 6 December T5(bijlage 994) i Opgenomen 17 Juni 1915 18 Augustus T5 28 Juni 1916

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 494