h n I i 13 13 26 27 KOSTEN van VI. Saldo 520.911,29 f 520.911,29 DISTRIBUTIE VII. REKENING 1915. 279.742,82 VIII. EXPLOITATIE METERS 1915. i f 1 5.248,36’ f f 47.503,60 f f Jaarwedden en loonen Plaatsen, wegnemen en verwisselen van meters Onderhoud Afschrijving Rente Diverse kosten Voordeelig saldo, overgebracht op de distributie- rekening 4.138,25 1 1.112,91’4, 388,68 29.695,42 6.685,62 234,35 Meterhuur Meteryking. 47.498,60 5,- f 5.604,92 472,67 543,80 66,— 894,30 5.248,36’ 914,40 265.998,36’ 400,— 8,- 29,45 520.473,84 47.503,60 I Jaarwedden en loonen Diverse kosten Verwisselen en wegnemen van transformatoren Huur van den ondergrond voor de kabels Aandeel onderhoud afschrijvingen rente algemeene onkosten Jaarwedden en loonen Steenkolen Olie, poetsmateriaal, enz. Diverse kosten Aandeel onderhoud afschrijvingen rente algemeene onkosten 10.107,56’ 1.482,34’ -X 646,45s 53.036,— 3.923,93 100,745,63’ 53.066,19 56.734,70 Opbrengst oude materialen I gedistilleerd water 5.132,35 4* Huur motor 2.397,72’ 16.563,60 103.627,99’ 56.231,74 26.210,07 STROOMOPWEKKING 1915. i Kabelhuur - Huur van aansluiting Inzetten van smeltstoppen Verbreken en herstellen toevoer. Bijbetaling voor gewaarborgd minimum Voordeelig saldo exploitatie meters. Opbrengst oude materialen Saldo 279.742,82 59.281,76 I 251.466,05 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. f n w f f •n n n w n n n n n n n W n n 1 n n f VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. n n r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 497