L I 13 13 28 29 BALANS OP IX. 31 DECEMBER 1915. Afgeschreven. Boekwaarde. Schulden. Bezittingen. 139.135,70s f 47.884,76 5 81.415,18 129.299,94’ f 1.483.022,68’ f 3.515.088,64’ f 4.998.111,33 f 4.992,620,08 Terreinen Ophooging terreinen, bestra ting, enz Fabriek I Fabriek II Magazijnen en werkplaatsen aan de van Boecopstraat Illuminatie materialen Kabelnet Transformatoren Huisaansluitingen Meters Openbare electrisehe verlich ting Aanschaffings waarde. 279.222,41 362.633,41 300.531,44’ 139.700,62 14.663,36’ 2.541,46 741 537,24 Gezien: De Directeur, G. J. T. Bakker. 29.339,80 997.822,99 797.518,72 147.602,94’ 38.990,57’ 252.000,— 9.733,60 462,75 441,238,41 313.508,35’ 6.862,33 33.613,40 29.846,90 1.392,74 189.797,22 1.429,75 719,77 4.832,41 3.975,17 1.008,17 145,73 371,21 12.246,42 6.122,08 311,325,46’ 101.459,48’ 93.862,09 132.513,26’ 127.454.20 8.541,28’ 752.838,75’ 177.762,92’ 268.771,32 168.018,18 57.036,— 206.988,54 6.821,15 835.— 683,78 27.78 2.500,— 504,20’ 1.499,89’ 714.862,24 f 4.992.620,08 De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. Benoist. f 3.875.233,94 125.627,55 Magazijnvoorraad Steenkolenvoorraad Gemeente-Ontvanger Kas Drukwerk bureaubehoeften enz. Gemeente ’s-Gravenhage: wegens te verstrekken leeningsgelden 1.064.164,22 Gemeente 's-Gravenhage: Leeningskapitaal Af te lossen leeningskapitaal f 3.626.965,68 248.268,26 f 139.135,70 ’if 31.881,26 I 1.739.360,23 797.518.72 L Gemeente ’s-Gravenhage wegens rente van geldleeningen gebruik van den onder grond en kosten van beheer Crediteuren Vooruitbetalingen wegens stroomverbruik enz voor werken voor rekening van anderen. Reserve dubieuse debiteuren Bijzondere baten, vooruitbetaald Onkosten, nog verschuldigd Arbeidsloonen nog verschuldigd Jaarwedden Saldo winst uitkeering */a geraamd winstsaldo 1915 te vergoeden rente openbare verlichting enz Haagsche Tramweg Maatschappij Debiteuren wegens stroomverbruik en meterhuur kabelhuur Dubieuse debiteuren Werken voor rekening van anderen Brandassurantie vooruitbetaald Onderhoud Onkosten Arbeidsloonen, voorschotten VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. n n n r> I T) n n n n n n n n n n n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 498