I L 13 X. BEKNOPTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1915. -H If 30 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Boekwaarde. Afgeschreven. 8 139.135.70s 139.135,70 5 Terreinen f f f 31.831,86 f 29.339,80 f 2.541,111 Fabriek I. n T> f 1.739.360,23 f 741.537,24 f 997.822,99 Fabriek II. f f f 797.518.72 f 797.518,72 n n T> n n n n n n w n n y T) 71 r» n n n yi n n n n Ophooging terreinen, bestrating, rio- leering, enz 7? n n n n n Gebouwen Stoomketels Buisleidingen Turbo-dynamo’s Voedingsapparaten Schakelbord met apparaten en ver- bindingsleidingen Transport- en weeginrichtingen. Gereedschappen Meubilair 287.355.94 203.792,96 24.832,87 160.094,48 7.772,30 s 287.355.94 203.792,96 24.832.87 160.094.48 7.772.30 s 71.997,53 14.914,66s 6.069,97 76.703,20 49.189,72s 6.971,08 2.363,32 s 9.079,42 24.661,18 129.948,24 2.331,21 140.790,84 30.516,69 17.660,43 37.302,39 s 4.914.48 76.336,11 5 46.808,98 10.540,13 s 4.691,66s 51.703,20 43.863,89 5.086.36 s 1.937.94 s 6.573,89 13.707.64 s 507.215,39 49.770,50 s 4.381,78 152.764,64 s 25.666,15 5 3.366,66 26.388,73 s 7.429,83 s 143.802,905 61.787,40 51.745,83 s 104,38 32,55 25.188,55 4.374.53 1.378,30 s 25.000,— 5.325,83 s 1.884.71 5 425,38 2.505,53 10.953,53 s 61.787,40 51.745,83 s 104,38 32,55 a ■T» 624.038,51 s|f 179.718,74 si„ 6.712,99 l„ 293.555.48 s 56.182.84 s 21.027,09 63.691,13 12.344.31 5 220.139,02 116.823,12s f w Aanschaffings waarde Gebouwen Stoomketels Zuigtrek inrichting Stoommachines. Cohdensatie-inrichting Economisers Buisleidingen Voedingsapparaten Dynamo’s en omvormers Schakelbord met apparaten en ver- blndingsieidlngen Laboratorium Werk plaats in richtin g Accumulatorenbatterijen Transport- en weeginrichtingen. Water- en oliereiniger Waschinriehting Gereedschappen Meubilair

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 499