13 s 31 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Afgeschreven. Boekwaarde. f f Illuminatie materialen f f f f f f f f f n f n f Drukwerk, bureaubehoeften, enz. Drukwerk en bureaubehoeften Poet-, formaat- en plakzegels. Aanschaffings waarde. n v> n n n n n Gezien: de Directeur, G. J. T. BAKKER. 90 30 60 2.500 n •n f 147.602,94 268.771,32 168,018,18 47.884,76 5 29.160,— 87.397,24® 2.827,32® 3.911,50 33,88 1.183,02 2.941,23 127.454,20 8.541,28® 752,838,75® 177.762.92® 24.877,70 14.112,87® 38.990,57 428,50 34,25 462,75 f 300,531.44® f 129.299,94 ®f 26.542,48 43.415,54® 4.635,08® 31.208,20 39.763,60 302,50 63,50 363,03 430,— 90,— 24,— 15,— 750,— Kabelnet Transformatoren Huisaansluitingenjf MetersIf Openbare eleetrische verlichting |f De Administrateur-Boekhouder, G. J. J. BENOIST. 29.160,— I 89.525,19 ®|f 6.702,00 7.261,73® 54,96® n n f tï f 0.20 rood koper 1, geel lood kabelresten Steenkolen enz. 2.168.856 K.G. steenkolen fi f 11.47 per 1000 K.G. 1.186.220 briketten 11.05 „0,80 „0,25 0,30 3.292,87 5 3.703,84® 139.700,62 14.663,36 f 1.064.164,22 f 279,222.41 362.633,41 Magazijn: Reservedeelen voor ketels, machines, enz. Kabels Transformatoren Meters en meterborden Diverse materialen Ledige kabelhaspels mandflesschen olievaten 21.500 K.G. oud (jzer n Magazijnen en werkplaatsen aan de van Boecopstraat. Terreinen Gebouwen Meterijkinrichting en instrumenten Transport- en weeginriehtingen. Inrichting werkplaatsen Gereedschappen Meubilair 2.127,95 3.874,68 3.350.23 ®l„ 21.08® 2.109,85 ®L 762,61 5 12.246.42 |f 6.122.08 f 311.325,46® f 101.459.48 5 f 93.862,09 132,513,26® f 81.415,18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 500