L. r~ 13 32 OVERZICHT 1915 van: XI. °/o 636.68 2 f 47,05 90,82 5 647,21 2.808,80 s 10 35.732,99 Overbrengen 1 tingen Water- en oliereiniger Waschinrichting. Gereedschappen Meubilair Reservedeelen, machines, ketels, enz Fabriek II. Gebouwen Stoomketels Buisleidingen Turbo-dynamo’s Voedingsapparaten. Schakelbord m. apparaten en verbindingsleidingen Transport- en weeginrich- tingen Gereedschappen Meubilair 634,24 49,505 41,105 3 173,77 647,21 14 2.688.94 11 1.466,48 697.11 10 10 14 14 14 1.444,54 s 7.750,66 110,12 68,71 207,19 s 12,32 5 517,97 382,72 s 538,66 2'/2 11 11 7 11 11 10 7 5 709,28 41,175 37,25 1.295,73 s 549,26 s 7.266,23 1.491,47 312,64 4.779,33 59,65 362,37 299,34 Laboratorium Werkplaatsinrichting Accumulatorenbatterijen. Transport en weeginrich- 207.398,64 s 197.518,16 24.832,87 160.094,48 7.772,30s 15.599,72 19.776,49 738,43 20.548,88 6.180,11 2.312,99 6.369,11 857,74 11.006,95 206,59 886,74 s,, Terreinen Ophooging terreinen, be strating, enz Fabriek I. Gebouwen Stoomketels Zuigtrekinrichting Stoommachines Condensatie inrichting Economisers Buisleidingen Voedingsapparaten. Dynamo’s en omvormers. Schakelbord m. apparaten en verbindingsleidingen 85,- 51.622,63 s - 104,38 32,55 f 687.013,88 s f 17.863,57 5 f 106.185,31s VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Uitbreiding. n n l i» n n n n n n n n n n n n n 10 166,64 Onderhond. Afschrijving.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 501