13 2.120,45 2'/2 10 1.377,— 14 6,52 216,24 3.461,78 5 f 24.337,995 f 248.268,26 - 47.734,44 20.121,48 48.990,66 5 30.573,09 8,39» 223,94 s 272,03 5 11,845 Overgebracht f 687.013,885f Magazijnen én werkplaat- sen aan de van Boecop- straat. 672,29 731,37 Terreinen Gebouwen Meterykinrichting en in strumentenI Transport- en weeginrich- tingen Inrichtingen werkplaat sen Gereedschappen Meubilair Illuminatiematerialen Kabelnet Transformatoren Huisaansluitingen Meters Openbare electrische ver lichting Bouwleiding A. E. G. Afkoopsom Electr. Mij .Voorburg” 5 7 7 11 196,35 j r °/o 33 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Uitbreiding. 5? 3 f 841.238,41 Onderhoud. Afschrijving. •n 725,65 1.682,01 157,33 5 388,68 14 317,41 s| 14 11 14 (restant) 47,115 377,50 2.052,87 50.821,49 18.137,07 21.954,99 29.695,42 14.199,21 11 800,— (restant) 4.707,23 n 17.863,57 5 f 106.185.315

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 502